Cyberprotectie: beheer van het volledige Acronis, AvePoint, PerceptionPoint platform

Ons team van ervaren, gespecialiseerde beheerders staat klaar om de omgeving van onze klanten te beheren. Onze professionals monitoren de separate platformen en houden ze op die manier nauwlettend in de gaten. Het team voert, op verzoek van klanten, gerichte acties uit door het indienen van tickets van technische aard. Ons contact bij de klant is veelal de systeembeheerder, de teamlead/coördinator of ICT-manager.

DataRely: op locatie en remote

DataRely is, voor beheer en ondersteuning, inzetbaar op jouw klantlocatie en remote vanuit ons kantoor in Oosterbeek.

Waarom cyberprotectie en beheer van het volledige Acronis, AvePoint, PerceptionPoint platform?

Onze klanten zijn meestal geen IT-bedrijven. Dit betekent veelal dat het betrokken ICT-team van de klant focus legt op het ondersteunen van faciliteiten en processen die bijdragen aan de organisatie. DataRely ondersteunt dit ICT-team door verantwoordelijkheden over te nemen, hier proactief controle op te houden en daarmee de klant te ontzorgen maar juist een bijdrage te leveren aan het beschermen van de bedrijfsdata.

Acronis, AvePoint, PerceptionPoint platform: zó richten we het in

De betreffende omgeving wordt ingericht volgens onze methodiek waarna onze consultants de omgeving overdragen naar het beheerteam van DataRely. Dit team neemt, na afstemming en overeenstemming van de Service Level Agreements (SLA’s), de omgeving in beheer.

leeuw logo datarely

Ook rust en regie binnen je organisatie?

Meer info, advies of concreet aan de slag? Bel met 085 0063 036, mail naar info@datarely.nl. Even een appje sturen of ons contactformulier vullen kan ook.

Methodiek: DataRely werkt steeds volgens een vast model van 4 fasen:

Fase 1: Analyse/advies

Afgebakend (en vaak op fixed price) voeren onze specialisten een analyse uit aangaande het specifieke onderwerp. Op basis van deze analysen geven wij een gericht en onderbouwd advies.

Fase 2: Design

Op basis van de verkregen informatie en inzichten in fase 1 stellen onze specialisten een ontwerp of aanpak van werkzaamheden op, ondersteund met een totaaloverzicht van de kosten (voor zowel werkzaamheden als licenties indien van toepassing)

Fase 3: Uitvoer

In deze fasen worden de overeengekomen werkzaamheden, zoals onderbouwd in fase 3, daadwerkelijk uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden volledig gemaneged door een van onze projectleiders.

Fase 4: Overdracht naar beheer

Na het inrichten en uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en na het opleveren van de omgeving, vindt de overdracht naar beheer plaats. Is er een behoefte om het beheer van de betreffende omgeving over te dragen? Dan staat het beheerteam van DataRely ter beschikking vanaf 3e lijns (skilled) beheer op basis van een 5×8 support.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?
Hoe kunnen we je helpen?