Het Nationaal Cyber Security Centrum presenteert het Jaarbeeld Ransomware 2023   

Wereldwijd heeft 70% van de bedrijven een back-up ingeregeld. In Nederland komt dat getal uit op 42%. Jammer, zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), want een goede back-up strategie is van groot belang om na een incident snel te herstellen. Maar er is meer: wereldwijd blijkt 46% betaalbereid te zijn wanneer er zich een incident voordoet. In Nederland heeft slechts 18% betaald. Positief! Want door niet te betalen geven we een sterk signaal af aan cybercriminelen. Verder blijkt uit het Jaarbeeld Ransomware 2023 dat in het gros van de gevallen de politie wordt ingeschakeld. Een opvallend gegeven vinden we bij DataRely

Maandelijkse informatieverzameling geeft onweerlegbaar beeld 

In 2023 hebben het NCSC, de politie, het Openbaar Ministerie en bij Cyberveilig Nederland aangesloten cybersecurity bedrijven maandelijks informatie over ransomware incidenten uitgewisseld. Het doel van deze uitwisseling is om beter inzicht te krijgen in hoe vaak en op welke manier organisaties in Nederland worden getroffen door zware incidenten. Want over hoe meer actuele informatie we beschikken, hoe effectiever we ransomware kunnen bestrijden. In het jaarbeeld dat onlangs gedeeld werd, zijn organisaties groter dan 100 fte meegenomen en baseert men zich op incidentinformatie van 8 gespecialiseerde cybersecurity bedrijven, het NCSC en de politie. Dat geeft een interessant beeld. Oók voor de relaties van DataRely.  

Industrie en handel vaak slachtoffer 

Zo blijkt dat industrie en handel vaak slachtoffer zijn, waarbij industrie 20% van de sectoren uitmaakt en handel 17%. Samen vormen zij meer dan 1/3 van de jaarlijkse incidenten. Ook blijkt uit het rapport dat ransomware-incidenten de gebaande paden voor toegang volgen. Zo werd er ongeoorloofde toegang verkregen via misbruik van kwetsbaarheden. Het gaat dan om 30%. En 28% vond dit plaats via onrechtmatige login. Verder blijkt dat de dreiging vanuit een groot aantal ransomware-families komt. Met maar liefst 23 unieke ransomware-families is de dreiging opvallend breed te noemen. Goede informatiedeling en nauwe samenwerking, zowel intern als extern, zijn dus cruciaal om erger te voorkomen. 

Goede back-up onmisbaar 

We realiseren ons dat er veel geschreven wordt over cybercriminaliteit ransomware en alles wat daarmee samenhangt. En dat moet ook, soms misschien tot vervelens toe, want veel ellende is te voorkomen door aan de vóórkant je zaken goed in te regelen. Denk aan álles wat criminelen buitenhoudt, maar ook aan het zeker weten dat je over een goede back-up beschikt.  

Twijfel je hierover of weet je niet helemaal zeker of dit allemaal nog up to date is? Laat dan snel en vrijblijvend de Data Reliability Scan of een back-up ROI uitvoeren. Dan weet je zeker dat jouw bedrijf volgend jaar niet voorkomt in het Jaarbeeld Ransomware 2024… 

Heb je vragen? Neem contact op

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?
Hoe kunnen we je helpen?